IM-Pact Bedrijven.

Disclaimer

Regels voor de website
Dit is de disclaimer voor de website www.impactopleidingen.nl en alle aan deze onderneming en ondernemingen gerelateerde websites en webpaginas.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om een aanvraagformulier, inschrijfformulier, e-mail informatieaanvraag, vragenlijsten of download-documenten aan u te doen toekomen. (Persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of anderzijds ter beschikking gesteld. Persoonsgegevens worden intern gebruikt voor facturatie, verloop van de cursus en voor het beantwoorden van vragen gesteld door de cursist. Dit behoudens speciale omstandigheden (bijvoorbeeld indien wettelijk vereist). 
Het AVG van Mei 2018 is van toepassing.

Overige Juridische Informatie

IM-Pact Opleidingen® betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. IM-Pact Opleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Op alle producten van IM-Pact Opleidingen VOF zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Middelburg

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij IM-Pact Opleidingen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan.
© Copyright IM-Pact Opleidingen® . Alle rechten voorbehouden.